Επικοινωνία

Κεντρικά γραφεία σωματείου
Ελαιών 25 Κηφισιά, ΤΚ 14564
τηλ. 210 8131487 fax: 210  8131492
info@arogi.eu