Επικοινωνία

Κεντρικά γραφεία σωματείου
Λ.Μαραθώνος 3, 145 72 Δροσιά
τηλ. 210 8131487 fax: 210  8131492
info@arogi.eu