Τι είναι η Αρωγή - Ιστορία / Έργο

Η «Αρωγή» είναι ένα Φιλανθρωπικό, μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που μέσω του εθελοντισμού συμπαραστέκεται σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και στις οικογένειές τους, σε μία προσπάθεια να συνεισφέρει στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης τους. Η «Αρωγή» ενημερώνεται από την Κρατική Πρόνοια, την Εκκλησία, τα Σχολεία, τους Τοπικούς Δήμους, αλλά και από ιδιώτες, σχετικά με περιπτώσεις συνανθρώπων που χρειάζονται την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει το Σωματείο.

Χάρη στην ακούραστη προσφορά των εθελοντών της «Αρωγής», από το 1995 που ιδρύθηκε το Σωματείο έχουν ενισχυθεί συνολικά 650 οικογένειες, ενώ σήμερα βοηθούνται σε τακτική βάση 65 οικογένειες, υποστηριζόμενες σε οικονομικό και προσωπικό επίπεδο (έξοδα στέγασης & συντήρησης κατοικίας, πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, έξοδα διαβίωσης, βοήθημα θέρμανσης, νοσήλια, προμήθεια φαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευση παιδιών, βοήθεια σε άπορους φοιτητές).
Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από την ετήσια συνδρομή των μελών και από διάφορες χρηματικές δωρεές φίλων-συμπαραστατών του Σωματείου.

Σήμερα, το Σωματείο «Αρωγή» αριθμεί 180 ενεργά, τακτικά μέλη, τα οποία καταβάλλουν ετησίως 200 ευρώ. Επιπρόσθετα, για να ανταπεξέλθει, οικονομικά, στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών που προστατεύει, το Σωματείο πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και συνεργασίες για την εξεύρεση πόρων.

Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Σωματείο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει λάβει ουσιαστική υποστήριξη από εταιρίες και ιδιώτες που αναγνωρίζουν το κοινωνικό έργο που προσφέρει η «Αρωγή» και το ενισχύουν.