Τα έσοδα της «Αρωγής»

Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από την ετήσια συνδρομή των μελών και από χρηματικές δωρεές φίλων-συμπαραστατών του Σωματείου. Σήμερα, το Σωματείο «Αρωγή» απαριθμεί 180 τακτικά μέλη, τα οποία καταβάλλουν ετησίως 200€.
Επιπρόσθετα, για να ανταπεξέλθει οικονομικά στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών που προστατεύει, το Σωματείο πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικές φιλανθρωπικές ενέργειες για την εξεύρεση πόρων, αναζητώντας τη συμβολή εταιριών και ιδιωτών που αναγνωρίζουν το κοινωνικό έργο που προσφέρει η «Αρωγή» και το ενισχύουν.
Σημειώνουμε ότι η αξιοποίηση της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει το Σωματείο διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των άπορων οικογενειών, καθώς και για την συντήρηση λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης για άπορα παιδιά με ειδικές ανάγκες «Αρωγή», που λειτουργεί υπό την κεντρική επίβλεψη του Δήμου Αχαρνών.